Dokumendid

Lindi Lasteaia-Algkooli üle teostab  järelevalvet  (PGS § 55 p 2):

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond

Pärnumaa, Tallinna üldhariduskoolide ekspert

Piret Hiisjärv

piret.hiisjarv@

tel. 735 4076, 568 76436

https://www.hm.ee/et/kontakt
https://www.riigiteataja.ee/akt/614924

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

Comments are closed