Dokumendid

Lindi Lasteaia-Algkooli üle teostab  järelevalvet  (PGS § 55 p 2):

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond tel. 735 0108, 735 0109

Pärnumaa Haridus- ja Kultuuritalitus tel. 447 9753

Lääne piirkonna ekspert: 

Pärnu-, Saare-, Viljandimaa: Pille Vaiksaar, Pille.Vaiksaar@hm.ee 56876483

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/614924

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

Comments are closed