Dokumendid

Lindi Lasteaia-Algkooli üle teostab  järelevalvet  (PGS § 55 p 2):

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond

ekspert (Järva-, Lääne-, Rapla-, Hiiumaa)

Õilme Saks

oilme.saks@hm.ee

tel. 7354026; 56910223

https://www.hm.ee/et/kontakt
https://www.riigiteataja.ee/akt/614924

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

Comments are closed