Dokumendid

Lindi Lasteaia-Algkooli üle teostab  järelevalvet  (PGS § 55 p 2):

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond tel. 735 0108, 735 0109

Pärnumaa Haridus- ja Kultuuritalitus tel. 447 9753

Lääne piirkonna ekspert:

Pärnu-, Saare-, Viljandimaa: Pärje Ülavere, parje.ulavere@hm.ee, tel  7350167

https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve

Pikapäevarühma toidu tasumise kord on muutunud.

Iga kuu 28. kuupäevaks tuleb tasuda järgmise kuu eest ette.

Üks toidukord maksab 40 senti.

Tasuda saab Pärnu Linnavalitsuse kontole a/a EE561010902001629002, viitenumber 750143275.

Märkida selgitusse PP, Lindi LAAK, õpilase nimi, klass ja mis nädalapäevadel sööb koolis ja missuguse kuu eest makstakse.

Lindi Lasteaed-Algkooli õpilaste vastuvõtu kord 1.03.2018

Lindi Lasteaia-Algkooli digiarengukava 2017-2022

Üldtööplaan 2017 – 2018 õa

Koolimütsi kandmise statuut

Lindi Lasteaia-Algkooli asjaajamise kord 2016

Lindi Lasteaia- Algkooli põhimäärus 2011

Lindi Lasteaia-Algkooli arengu- ja tegevuskava 2016 – 2020 

Lindi Lasteaia-Algkooli arengukava 2013-2015

Lindi kooli kodukord 2017 18 õa

Lindi Lasteaia kodukord kinnitatud 1.09.2015

Lindi Lasteaia-Algkooli töökorraldusreeglid

Lindi Lasteaia-Algkooli sisehindamise aruanne 2014

Lindi Lasteaia-Algkooli rahulolu-uuringu tulemused 2013/2014. õa
Lindi Lasteaia-Algkooli rahulolu-uuringu tulemused 2014/2015. õa

Lindi Lasteaia-Algkooli rahulolu-uuringu tulemused 2015/2016.õa

Lindi Lasteaia-Algkooli rahulolu-uuring  2016/2017.õa

Lindi Lasteaia-Algkooli rahuloluuuring 2017/18 õa Rahulolu-uuringu kokkuvõte 2018

Lindi Lasteaia-Algkooli õpilaste vastused kiusamine kohta 2016

KOOLI LASTEVANEMATE KOOSOLEKUTE PROTOKOLLID

2017/18

Lastevanemate üldkoosoleku protokoll 12.04.2018

Lastevanemate üldkoosoleku protokoll 13.09.2017

2016/17

Lastevanemate koosoleku protokoll 26.04.2017

lastevanemate-uldkoosoleku-protokoll-28-09-2016

2015/16

Lastevanemate koosoleku protokoll 22.09.2015

Lastevanemate koosoleku protokoll 26.04.2016

2014/15

Lastevanemate koosoleku protokoll 25.04.2015 nr 13

 

 

 

Comments are closed