MEIST


Lindi Lasteaia-Algkooli põhiväärtused

Individuaalsus  Õppe- ning kasvatusprotsessis on arvestatud iga lapse omapära, arengu, võimete ning oskustega. Väikese kooli ja lasteaia eelisena tunneme pea igat peret ning mure korral jõuame üheskoos parima võimaliku lahenduseni.
Koostöö – Tihe koostöö lasteaia- ning kooliõpetajate vahel, kaasates kogukonda, tagab lapsele parima arengukeskkonna.
Austus – Austades üksteist – kolleege, lapsi, lapsevanemaid – tagame lapsele parima hariduse eeskuju näol.
Tasakaal – Tasakaal õppeprotsessis, kus mäng vaheldub intensiivse mõttetööga, säilitame lastes õpihimu, avastamisrõõmu ning rõõmsameelsuse.

Kogu maja traditsioonilised üritused:
Lõikuspidu
Isadepäev
Esimene advent
Jõulupidu
Teatripäev
Vastlapäev
Vabariigi sünnipäev
Jüripäeva jooks
Emadepäev
Lasteaia traditsioonilised üritused:
Tervisepäev Lindi rabas
Mardipäev
Kadripäev
 Volbriöö
Jalgrattamatk
Audru Valla lasteaedadega ühised üritused:
Rahvastepalli võistlus

Comments are closed