“Liider minus eneses” projekti rahastab Sihtasutus Innove

Projekt nr 2014-2020.1.02.18-0571 kinnitati 22.06.2018. Lindi Lasteaia-Algkooli esitatud projekti “Liider minus eneses” toetab Sihtasutus Innove 9969.00 euroga. Projekti algus 4.07.2018 ja lõpp 31.12.2018. Projektijuht Merike Angerjärv, on kasvatusteaduste magister. Haridusasutuste juhina töötanud 21 ja haridustöötajate koolitajana 19 aastat. Õpetajate koolitustel on ta eranditult käsitlenud nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid. 2017.aasta sügisel läbinud …

loe edasi

Pärnu linna parimate õpilaste tunnustamine 2018

29.05.2018 õnnitleti Pärnu linna tublmatest tublimaid Pärnu Kontserdimajas. Lindi kooli õpilastest oli vastuvõtule kutsutud kolm õpilast kolmes erinevas kategoorias. Aasta õpilane Carmen Moorits, aasta huvitegevuse parim Kaari Orgusaar ja aasta edeneja Kristian Soovik. Pildile püüdsime ka Lindi kooli vilistlase Karmen Ollino, kes õpib Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7. klassis ja saavutas vabariiklikul …

loe edasi

Lasteaia ajutine sulgemine 2.07-31.07.2018

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lõike 1 alusel ning lähtudes Pärnu linna koolieelsete lasteasutuste ja nende hoolekogude ettepanekutest on 2.07-31.07.2018. a. Lindi Lasteaed suletud.

Kevadkontsert

Üllatused, imed, meenutused… 3.mail 2018, kell 16.00 Lindil. Laval kõik Lindi lasteaia- ja koolilapsed. Tulge vaatama! Joonituse autor Mai Leht.

Tule vanale Lindi koolimajale külla!

1. mail avavad Maaturismi ettevõtted oma uksed kõikidele huvilistele. Lindi vana koolimaja ei ole küll turismi asutus, aga selles majas õpiti 80 aastat. Ta on väärikas ja mälestusi täis vanake. Lindi vana koolimaja avab samuti 1.mail oma uksed ning ootab lahkesti kõiki endale külla.

Kõne 100 aastasele Eestile

Avaldame Eesti Vabariigi 100 sünnipäevale pühendatud kõne, mis kõlas Lindi Lasteaia-Algkooli aktusel. Kõne kirjutasid meie, Lindi kooli 1.-4.klassi õpilased. Pöördumine Eesti Vabariigile on kokku kirjutatud põhimõttel, et iga lapse kirjutisest on kõnes vähemalt üks lause. Austatud direktor, õpetajad, õpilased ja teised, kes täna siia kogunenud olete. Tere Eesti rahvas. Tervitan …

loe edasi

Pikapäevarühma ootesöögi tasumine UUS!

Pikapäevarühma toidu tasumise kord on muutunud.  Iga kuu 28. kuupäevaks tuleb tasuda järgmise kuu eest ette. Tasuda saab Pärnu Linnavalitsuse kontole a/a EE561010902001629002, viitenumber 750143275 Selgitusse märkda: PP, Lindi LAAK, õpilase nimi, klass ja mis nädalapäevadel sööb koolis ja missuguse kuu eest makstakse. Jaanuari lõpus tuleb tasuda jaanuari toidukorrad + …

loe edasi